บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ 


ประวัติ  บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน อยู่ที่บ้านเลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก 3 โดย ลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นศิลปินหนังตะลุงและช่างทำ รูปหนังตะลุงฝีมือดีเยี่ยมของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเริ่มและสืบทอดวัฒนธรรมการทำตัวหนังตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนังตะลุงจน ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งยังทำนุบำรุงความเป็น ไทยคงใช้เครื่องดนตรีไทยที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ ชาติไทย โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ไทยแลนด์ทัวริสซึ่มอวอร์ด) ประจำปี 2539 รางวัลดีเด่นประเภท วัฒนธรรมและโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง จะเป็นบ้านไม้สองชั้น ด้านบนจัดแสดงตัวหนังตะลุงแบบต่างๆมากมาย มีตัวหนังตะลุงจากต่างประเทศ เช่น อินเดีย อินโดจีน ตุรกี มีตัวหนังในยุคต่างๆ เช่น ตัวหนังตะลุงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

บ้านหนังตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายตัวหนังตะลุงและ หนังใหญ่ อีกทั้งยัง มีการแสดงในลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุง นอกจากนี้ยังได้แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดง เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน และพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ


สำหรับ การทำต้องอาศัยความชำนาญ ไม่ว่าจะเป็นการทำลาย การลงสี การตอกหนังต่างๆ ดังนั้นกว่าจะได้หนังตะลุงที่สวย แต่ละชิ้นนั้นเลยต้องใช้เวลาขั้นตอนมากมาย เลยทีเดียว


การมาที่บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทำให้ผมได้ ความรู้ เกี่ยวกับหนังตะลุงมากมาย รวมทั้งประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนที่ บอกเล่าเรื่องราว ผ่านหนังตะลุง

การลงสีที่ต้องใช้ ความชำนาญ เพื่อให้ออกมา ได้สีที่ตรงมากที่สุด สุดท้าย การมานครศรีธรรมราช ของผมได้ ทั้งความรู้และได้พบที่เที่ยวใหม่ๆมากมาย รวมทั้งอาหารที่มาพร้อมความอร่อยเลยจริงๆ แม้เวลาที่ผมจะอยู่ที่นี่จะไม่ได้นานมาก แต่ก็คุ้มค่า สำหรับการเดินทางมาเที่ยวที่ นครศรีธรรมราชแห่งนี้ 


Share To:

k12k34k56

Post A Comment:

0 comments so far,add yours