Farm Trip@Clean Farm ... โครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัยกับ “มกอช.”วันนี้ผมมีโอกาสได้มา ร่วมโครงการดีดี ที่ คลีนฟาร์ม หนองแซง สระบุรี

อันเป็นโครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัยกับ “มกอช.”

เมื่อเข้ามายังฟาร์ม จะมีอาหารว่างต้อนรับ เป็นสลัดโรลจากฟาร์ม ให้ทานกันสดๆ สำหรับผัก จะเป็นเป็นผักสดที่เก็บกันที่ฟาร์มนี้เลย มีรสชาติ หวานกรอบอร่อยจริงๆ ครับเมื่อถึงเวลางาน คุณดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการ มกอช. ได้กล่าวเปิดงานและ ได้พูดถึงการจัดทำโครงการ ฉลาดเลือกอาหารปลอดภัยกับ “มกอช.” มีผลมาจากปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หรือ ตั้งแต่ฟาร์มถึง

ผู้บริโภค 

โดยวางเป้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า และการเพิ่มความตระหนักความรู้เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กว้างขวางเป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักเลือกอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี และยังสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยด้วย 
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งกระตุ้นให้เลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้ วิธีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน เสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง 
สำหรับ กิจกรรมดีๆนี้ ยังมีการทอล์คเสวนาเบาๆ กับหลายคำถามที่ทุกคนอยากรู้และคาใจ

-เกษตรอินทรีย์ (Organic) กับ เกษตรปลอดภัย (GAP) เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ????

-หรือผักอินทรีย์ กับผักไร้สาร /ผักปลอดภัย /ผักอนามัยคืออะไรเหมือนกันไหม

-อย่างไรถึงเรียกว่า “เกษตรอินทรีย์” เรามีวิธีการสังเกตอย่างไร

-สินค้าเกษตรอินทรีย์ .....มันดีอย่างไร 


ทำให้คนที่มาร่วมกิจกรรมในงานได้ความรู้กลับไปมากมาย จากนั้น ผมยังได้ฟัง ข้อมูลจากประสบการณ์ การเลือกซื้อผัก จากดารา คุณแก้มบุ๋ม ดาราสาวสวย ที่มาแนะนำข้อมูล จากผู้ที่ บริโภค จริงๆ
สำหรับ หลายๆคนยังไม่รู้ว่า ผัก เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming)

เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) คือ การทำการเกษตรกรรมโดยปราศจากสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและ กำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคแมลงเกษตรอินทรีย์ ในทุกๆขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษา

ปัจจุบันมีผักปลอดภัยจากสารพิษวางจำหน่ายมากขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้ผู้ชอบทานผัก ซึ่งแน่นอนว่าราคาย่อมแพงขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นผักอนามัยหรือผักกางมุ้ง ตลอดจนผักไฮโดรโพนิคส์ที่ปลูกโดยใช้น้ำแทนดิน แต่อย่างไรก็ดีแม้จะชื่อว่าผักปลอดสารพิษและปลูกโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดจากพยาธิ เชื้อแบคทีเรีย และปุ๋ยเคมี หรือสารเร่งต่าง ๆ เมนูที่ทำในวันนี้จึงอยากขอแนะนำผักออร์แกนิค หรือผักเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ เพราะไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ ตลอดการเพาะปลูก ทั้งที่เป็นยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช หรือเป็นตัวเร่งต่าง ๆ เช่นปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนต่าง ๆ ผักที่ปลูกด้วยวิธีนี้จะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าผักชนิดอื่น เพราะต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ก็มีความปลอดภัยจากสารพิษสูงเช่นเดียวกัน


สำหรับช่วงที่น่าสนใจอีกช่วงนึง คือ “จุดเปลี่ยนชีวิต...พิชิตโรคด้วยอาหารปลอดภัย” โดยคุณธนิดา ขุนนา เจ้าของคลีนฟาร์ม ซึ่งมีดีกรีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้าน GAP) มาบอกเล่าเรื่องราวการป่วยเป็นโรคร้ายที่รุมเร้า จนต้องทานยามากมาย แต่สุดท้าย หันมาทานผักปลอดสารพิษ เข้าสู่วิถีธรรมชาติ จนหายขาดจากโรคต่างๆ และยังก่อตั้งคลีนฟาร์มแห่งนี้ ขึ้นมา เพื่อจะนำเรื่องราวสิ่งดีดีมาให้ มาบอกเล่าเรื่องราวต่อไปให้คนรุ่นหลัง และยังให้คนรุ่นใหม่ได้มาสนใจเกษตรกันด้วยจากนั้น คุณธนิดา ขุนนา เจ้าของคลีนฟาร์ม ได้นำชมการสาธิตทำปุ๋ยและดินผสมพร้อมปลูกสูตรเด็ด
ของคลีนฟาร์ม

คุณธนิดา ยังได้มาบอกเล่าเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับปุ๋ย ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง และการผสมต้องผสมอย่างไร เรียกว่า นำเอาข้อมูล เด็ดๆมาบอกโดยไม่มี กั๊กแต่อย่างใด จากนั้นยัง โชว์ การผสมปุ๋ยกันสดๆ เลย 


เมื่อเสร็จกิจกาารมการสิธิตทำปุ๋ยแล้ว ก็มาต่อที่ กิจกรรมปลูกผักสลัดในกระถาง  


เป็นการปลูกผัก กันจริงๆ ในกระถางดินที่เตรียมไว้ ต่างคนต่าง หยิบมาทดลองปลูกกัน อย่างสนุกสนาน การเข้ามาทดลองปลูก มีข้อห้ามหลักๆอยู่เหมือนกัน
คือ ต้องใส่ถุงมือ ในการทดลองปลูก 
และห้ามคนที่สูบบุหรี่ เข้ามาในโรงเพาะปลูกเด็ดขาด เพราะจะทำให้ ผัก ติดเชื้อได้ปัจจุบันคลีนฟาร์มมีโรงเรือนยกแคร่ปลูกผักปลอดสารพิษขนาด 90 ตารางเมตร และ 108 ตารางเมตร จำนวน 52 โรงเรือน แต่ละโรงมีหลังคากันฝนและมีตาข่ายช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วย ทำให้ฟาร์มสามารถปลูกผักได้ทุกฤดูกาล โดยพืชผักที่ปลูกมีหลายชนิด อาทิ กลุ่มผักกินใบที่เป็นผักสลัดทั้งหมด ได้แก่ สลัดกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ด สลัดคอส บัตเตอร์เฮด มะเขือเทศเชอรี่ทับทิมแดง คะน้า คะน้าฮ่องกง ผักกาดขาว กวางตุ้งฮ่องเต้ กวางตุ้งดอก กวางตุ้งใบ จิงจูฉ่าย ผักกาดขาวปลี ผักโขมแดง ผักโขมเขียว บวบ มะระ ผักบุ้ง ผักหวาน ถั่วฝักยาว แตงกวา กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก และบร็อกโคลี เป็นต้น


โรงเรือนเก็บผลผลิต (มะเขือเทศ)


โดยปกติแล้ว ในโรงเรือนส่วนมะเขือเทศทางเจ้าของจะไม่เปิดให้เข้าชมนะครับ แต่ มาคราวนี้ ได้สิทธิพิเศษ กว่าใคร เพราะทาง ธนิดา ขุนนา เจ้าของคลีนฟาร์ม ยอมเปิดให้พวกเราเข้าชมได้


มะเชือเทศ ที่เพิ่งออกลูกกันสดๆๆให้เราเลือกเด็ด นำกลับไปลองทานกันด้วย


หลังจากผมได้ลองชิม บอกได้เลยว่ามะเขือเทศที่นี่รสชาติอร่อยมากเลยทีเดียว ทั้งกรอบ สด หวาน อร่อยมีครบใน มะเขือเทศที่ฟาร์มแห่งนี้เลยทีเดียว


ถือเป็นกิจกรรมที่น่ารักอีกกิจกรรมนึง ที่ผมจะได้เห็น ต่างคนต่างช่วยกัน เก็บมะเขือเทศ กัน ทั้งได้รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะไปในคราวเดียวกันสุดท้าย เรามาเก็บผักสดๆๆกัน 

สำหรับ“คลีนฟาร์ม”  เป็นฟาร์มที่ผลิตผักปลอดสารพิษคุณภาพสูงด้วยกรรมวิธีที่ประณีตภายใต้ concept ปลูกด้วยดิน บนแคร่ ในโรงเรือน ทำให้ได้ผลผลิตที่นอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยัง สด สะอาด รสชาดดี จนได้รับรางวับ GAP ดีเด่น และ OTOP 5 ดาว อีกด้วยนอกจากได้ผักสดๆกลับบ้านแล้ว ผมยังได้ความรู้ เรื่องของเกษตรกลับไปอีกด้วย เกษตรปลอดภัย 
เหมือนหรือต่างจากเกษตรอินทรีย์ (Organic) อย่างไร
เกษตรปลอดภัยหรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เป็นระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ยเคมีในขบวนการผลิตได้  แต่ต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้องตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วไม่มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตนั้น  หรือมีอยู่ในระดับต่ำที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  ซึ่งแตกต่างกับเกษตรอินทรีย์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆในกระบวนการผลิตเลยซึ่งมกอช.มองว่าปัจจุบันคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้อยู่มาก เลยได้จัดทำโครงการฉลาดเลือกอาหารปลอดภัยขึ้น  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย   รวมทั้งกระตุ้นให้เลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนำไปสู่สุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวนั่นเอง 

การมาทริปแบบนี้ทำให้ได้ข้อมูลการเกษตร แบบครบด้าน และยังทำให้ผมเห็นความสำคัญของการเลือกสินค้าและอาหาร ทำให้เราได้ ฉลาดเลือกอาหารปลอดภัยจริงๆ 


สุดท้าย 

สำหรับ ทริปนี้    สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหลักในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร กำกับดูแลและให้การรับรองและควบคุมระบบการผลิตและระบบคุณภาพสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ซึ่งการดำเนินการส่งเสริมให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อที่มีคุณภาพและมีต้นแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ เพื่อนำไปเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก และเลือกบริโภคสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง ภายใต้เครื่องหมาย Q และ Organic Thailand และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพมากขึ้น และเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วย 


สินค้าภายใต้เครื่องหมาย "Q" 

หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงถึงคุณภาพและปลอดภัย 


สินค้าภายใต้เครื่องหมาย "Organic Thailand' 

หมายถึง สินค้านั้นไม่ว่าพืช /ผัก/ผลไม้ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตทุกขั้นตอนจะต้องมาจากธรรมชาติ ไม่มีการใช้สารเคมี 

มีความปลอดภัยในการบริโภค

แม้จะเป็นทริปสั้นๆๆ แต่ก็ทำให้ ผมได้ข้อมูลต่างๆมากมาย เลยทีเดียว ขอบคุณสำหรับทริปดีดีแบบนี้นะครับ 


0/Post a Comment/Comments

ใหม่กว่า เก่ากว่า