วัดโทจิ(Toji Temple) เป็นวัดเก่าแก่ โบราณ อายุราวๆ 700ปี

วัดโทจิ(Toji Temple) เป็นวัดเก่าแก่ โบราณ อายุราวๆ 700ปี ก่อตั้งขึ้นตอนต้นของยุคเฮฮัน หรือหลังจากที่เมืองหลวงของญี่ปุ่นจะย้ายมาที่เกี่ยวโต เป็นวัดซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก และเมื่อคนละฝั่งกับวัด Saiji ซึ่งวัดนั้นจะอยู่ทางทิศตะวันตก เมื่อดูภาพรวมของเมืองโตเกียว ทั้ง 2 วัดนี้จะขนาบข้างทางเข้าเมืองทางตอนใต้และทำหน้าที่เหมือนเป็นกำแพงก่อนเข้าเมือง วัดโทจินี้ได้รับการบันทึกเข้าเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก (UNESCO world heritage sites)อาคารที่เด่นที่สุดของวัดก็คือ เจดีย์ 5 ชั้น ขนาดใหญ่ สร้างขึ้นโดย “โคโบ ไดชิ” ( Kobo Daishi) ในปี 826 มีความสูงถึง 57 เมตร เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นสัญลักษ์ของวัดแห่งนี้ด้วย ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากหลายที่ในเมืองเกียวโต ชั้นล่างสุดของเจดีย์เปิดให้เข้าชมได้ค่าเข้าชม: 500 เยน (800 เยน หากเปิดให้เข้าชมเจดีย์)
เวลาเปิด-ปิด: 8:30 - 17:30 น. (กลางเดือนกันยายน - กลางเดือนมีนาคม: 8:30 - 16:30 น. )
 * เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 30 นาที

วันปิดทำการ: เปิดทุกวันวิธีการเดินทาง

รถไฟ: เดิน 15 นาที จาก Kyoto Station


รถบัส: เดิน 5 นาที จาก Toji Station [Kintetsu Kyoto Line]
0/Post a Comment/Comments

ใหม่กว่า เก่ากว่า